Bine ați venit pe pagina Restaurantului Maria Theresa. Vă rugăm sa citiți cu atenție Termenii și Condițiile prezentate mai jos, deoarece prin comanda oricărui preparat prin acest site sau prin telefon sunteți de acord să respectați acești Termeni și Condiții. În cazul în care nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Termenii si Condițiile de utilizare ale acestui website, vă rugăm să încetați imediat utilizarea acestuia.

 

I. Condiții generale – Definiții
Termenii utilizați in prezentul contract vor avea următoarele semnificații:
Site-ului Restaurant Maria Theresa. denumit in continuare „Site-ul”), conținutul acestuia, incluzând orice pagina componenta a acestuia sunt puse la dispoziție de Restaurant Maria Theresa, si pot fi utilizate numai in conformitate cu condițiile de acces si utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de a utiliza site-ul. Prevederile menționate in continuare, respectiv condițiile de utilizare a site-ului de către orice persoana, constituie contractul (denumit in continuare „Contractul”) dintre societatea Sc Hope Catering Srl cu sediul social in Orlat, str. Victoriei 632, jud. Sibiu, înmatriculata in registrul comerțului sub nr. J32/479/2015, având cod unic de înregistrare Ro 34539264 si orice persoana care plasează o comanda de unul sau mai multe produse prin intermediul site-ului site-ul, sau telefonic la unul dintre numerele disponibile pe site (denumita in continuare „Client”). Refuzul de a deveni Client in sensul acestui Contract, presupune obligatoriu încetarea imediata a utilizării Site-ului. Prin intermediul Site-ului, pune la dispoziția utilizatorilor de internet un serviciu prin care aceștia pot comanda online sau telefonic produse prezentate pe Site si prin care produsele comandate sunt livrate sau ridicate la adresa furnizata de client („Serviciul”). Produs (denumit in continuare „Produs”) înseamnă orice produs alimentar care poate fi oferit spre vânzare pe site-ul nostru.
Restaurantul Maria Theresa își rezerva dreptul de a modifica acești termeni si condiții fără o notificare in prealabil. Termenii si condițiile modificate vor intra in vigoare in momentul publicării acesteia pe site-ul Comerciantului, fără a fi necesară îndeplinirea oricărei alte formalități. Accesând pagina Termeni și Condiții, puteți citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

 

II. Plasarea comenzii
Orice comandă pe care ne-o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor la Restaurantului Maria Theresa disponibilitatea livratorilor și de acceptul nostru. Comanda poate fi plasată de pe Site sau prin telefon la numerele afișate pe site.
Pentru plasarea unei comenzi online după selectarea produselor din meniu, Utilizatorul va apăsa butonul „ALEGE!”, situat in dreptul fiecărui produs. Ulterior, pentru plasarea efectivă a comenzii, clientul va selecta butonul „COMANDĂ”. După plasarea comenzii, un operator va contacta clientul pentru a confirma comanda și datele acestuia si pentru a comunica timpul estimat de livrare – acesta poate varia in funcție de condițiile de trafic, de condițiile meteorologice sau alte condiții care nu sunt sub controlul Restaurant – Maria Theresa.
La plasarea Comenzii, Clientul trebuie să furnizeze următoarele informații:

  • Nume
  • Număr de contact
  • Adresa de livrare

In cazul in care datele de contact comunicate la plasarea comenzii (in formularul de comanda sau telefonic) nu sunt corecte (sau Clientul nu poate fi contactat la numărul de telefon menționat la plasarea comenzii) ne rezervam dreptul de a refuza livrarea comenzii. Dacă livrarea produselor nu este disponibilă sau în cazul în care nu există capacitate de livrare, un operator vă va înștiința printr-un apel telefonic.
Programul de lucru este intre orele 12:00 si 20:00.
Toate materialele de informare prezentate pe Site au un caracter de referință și nu reprezintă informații exacte despre proprietățile și caracteristicile Produselor, inclusiv culoarea, dimensiunea și forma. În cazul în care Clientul are neclarități cu privire la proprietățile și caracteristicile Produselor, trebuie să contacteze un operator înainte de a plasa comanda, acesta neavând dreptul să ridice obiecțiuni în legătură cu acest aspect, în măsura în care nu uzitează de această procedură prealabilă.

 

III. Preturi si modalități de plata
Toate prețurile sunt indicate pe site si sunt corecte la momentul publicării însă avem dreptul de a le modifica în viitor și de a modifica produsele și serviciile disponibile spre vânzare pe site. În același timp, prețul pentru produsul deja comandat nu poate fi modificat. Toate prețurile sunt în RON. TVA-ul este inclus, în afara cazului în care este indicat altfel.
Prețul total al comenzii de preparate vor fi afișate pe site în momentul plasării comenzii. Plata trebuie să se facă integral, pentru toate bunurile expediate, iar metoda de plata trebuie selecționata la plasarea comenzii.
Modalități de plată:

  • Plata prin carduri bancare Visa și Master Card la primirea comenzii.

 

IV. Livrarea
Livrarea se realizează doar pentru comenzile din categoria: Petreceri la tine acasă! Comanda peste 40 porții cu livrare gratuita in Sibiu pe o raza 50 km de la locație.
Livrarea pentru celelalte preparate din meniu se poate face contra cost in județul Sibiu. Însă pentru cereri speciale ne puteți contacta la numărul de telefon destinat comenzilor de pe site. Ne rezervam dreptul de a refuza o comanda in cazul in care aceasta nu se regăsește in perimetrul o razei de 50 km de la locație.
Toate comenzile pot fi livrate de către un curier / livrator recomandat de restaurant. Noi vom face tot ceea ce este posibil pentru a prepara si a livra produsele în termenul precizat, cu toate acestea, însă nu vom fi răspunzători fata de Client pentru orice pierderi, datorii, costuri, daune sau cheltuieli care decurg din livrarea cu întârziere. Dacă comanda nu este livrată în timpul estimat, ne puteți contacta prin telefon sau email și noi vom depune toate eforturile în încercarea de a livra comanda cât mai repede posibil.
Timpul concret de livrare este determinat ținând cont de distanța până la adresa clientului, de situația traficului, de condițiile meteorologice și de alte circumstanțe care nu sunt sub controlul nostru și sunt comunicate de operator la primirea comenzii. Depășirea termenului de livrare poate fi cauzată de evenimente de forță majoră precum și de oricare factor enunțat mai sus.
In cazul in care se preconizează întârzieri fata de termenul de livrare estimat inițial si agreat de Client va vom contacta telefonic pentru a va informa despre noul timp estimat de livrare. Se considera ca acceptați noul timp de livrare atât in cazul in care răspundeți pozitiv la apelul nostru, cat si in cazul in care nu va putem contacta telefonic pentru comunicarea noului timp de livrare.
La momentul livrării Clientul trebuie să asigure accesul livratorului in casa / clădire, si sa răspundă la numărul de telefon menționat la plasarea comenzii, pentru cazurile in care livratorul nu reușește sa găsească adresa exacta sau sa obțină accesul in clădire. În cazul neacceptării livrării comenzii in timpul de livrare comunicat sau in cazul in care livratorul nu reușește sa livreze comanda din cauza instrucțiunilor inadecvate ale Clientului sau a lipsei de răspuns la apelurile livratorului, aceste comenzi vor fi considerate a fi livrate către dumneavoastră și implicit, toate riscurile și responsabilitatea în legătură cu astfel de comenzi vor fi plasate asupra dumneavoastră. Orice transport suplimentar, depozitare, asigurare sau alte costuri pe care le suportăm ca urmare a incapacității de livrare din vina Clientului vor fi in responsabilitatea Clientului, care va trebui să despăgubească integral livratorul pentru astfel de costuri.
În cazul în care circumstanțe neprevăzute împiedică Clientul să primească Comanda, este necesar să contacteze telefonic operatorii cât mai curând posibil și să restabilească locul și timpul de livrare.
Restaurantul nu își asuma niciun fel de responsabilitate privind calitatea produselor livrate si conformitatea acesteia. Restaurantul răspunde doar pentru pentru conformitatea Produselor furnizate si pentru păstrarea in condiții legale a mâncării si a ingredientelor pe toata durata in care acestea stau in restaurant. Restaurantul răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Clienți in legătura cu calitatea Produselor sau cu orice alte aspecte legate de prepararea si ambalarea produselor.

 

V. Protecția datelor cu caracter personal si politica de confidențialitate
Prin trimiterea datelor personale la comandarea unui produs sau înregistrarea pe site, Clientul este de acord cu prelucrarea acestora. Prin acceptarea acestor reguli, Clientul este de acord să primească mesaje de informare și publicitate de la Restaurantul Maria Theresa sub formă de SMS, e-mailuri și alte forme de transfer de informații.
În cazul în care Utilizatorul  nu dorește prelucrarea datelor sale personale, el trebuie să contacteze  prin formularul de contact de pe Site sau prin e-mail la contact@conaculmariatheresa.ro. În acest caz, toate informațiile primite de la Client sunt șterse din baza de date. Toate datele personale transmise prin intermediul site-ului sunt strict confidențiale si Restaurantul Maria Theresa se obligă să nu dezvăluie aceste date niciunei terțe părți.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimțământul dumneavoastră în caz de litigii / dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: băncile implicate în plățile online, Organismele Internaționale de Carduri și Furnizori de servicii / produse, respectiv conform Legii, către instituțiile abilitate.
Restaurantul Maria Theresa garantează respectarea drepturilor prevăzute de către Legea 667/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice pentru persoana vizată, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale precum și dreptul de a se adresa justiției.
Drepturile menționate mai pot fi exercitate de către persoana vizată prin înaintarea unei solicitări/cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată la adresa str. Victoriei 632, Orlat, jud Sibiu sau printr-un e-mail la adresa contact@conaculmariatheresa.ro. De asemenea, persoana vizată poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Restaurantul va comunica răspunsul în termen de 15 zile de la data primirii cererii, respectând eventuala opțiune a persoanei vizate în ceea ce privește modalitatea comunicării, conform celor statuate în paragraful precedent. Restaurantul nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Restaurantul nu-și asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului.

 

VI. Limitarea răspunderii
Restaurantul Maria Theresa, inclusiv orice angajat, director sau administrator al acestora, nu vor fi răspunzători si utilizatorii înțeleg si accepta ca restaurantul este absolvit de orice răspundere in eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități sau erori in funcționarea Site-ului, in situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori in furnizarea Serviciului, precum si in orice situație in care nu ar dovedi cert ca orice erori sau probleme de natura tehnica din cele menționate mai sus se datorează in mod direct si exclusiv culpei grave a Restaurantului Maria Theresa.
Nu răspundem pentru orice eșec sau întârziere în executarea serviciilor sau furnizarea produselor în cazul în care apar probleme ca urmare a oricărui act sau omisiune, care este în afara controlului nostru, precum evenimente inevitabile sau acțiuni ale părților terțe.
In cazurile de forța majora, Restaurantul Maria Theresa este exonerat total de răspundere. Cazurile de forța majora includ, dar nu se limitează la acestea: erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Furnizorului, lipsa funcționarii conexiunii la internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel si interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

 

VII. Drepturi de autor, proprietatea intelectuala
Aceste condiții de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor si nu pot fi utilizate de alte persoane sau entități de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil si scris al autorului.
Restaurantul Maria Theresa își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuala cu privire la conținutul publicat/furnizat prin intermediul Site-ului  (texte, imagini, etc.).

 

VIII. Litigii
Acest Contract este guvernat si interpretat in conformitate cu legile din Romania. Orice litigiu născut din sau in legătura cu Contractul prezentat va fi soluționat pe cale amiabila.
In cazul in care pârțile nu ajung la un acord, litigiul va fi soluționat instanțele din Sibiu, Romania care vor avea drept exclusiv de soluționare a oricăror conflicte sau dezacorduri intre Clienți si Restaurantul Maria Theresa ca urmare a folosirii Site-ului, sau a oricărui conținut din acesta, conform acestor termeni si condiții.